Revista Arrels

Núm. 16 – 1r Semestre 2016

Disseny i maquetació de la revista Arrels. La revista de la Fundació Les Vetes que surt semestralment i mostra les diferents activitats que realitzen els residents juntament amb articles d’interés.

Categories
Corporatiu