Guia Ocupació i Emprenedoria

Ajunatment de Palamós

Disseny de Guia d’Ocupació i Emprenedoria per a l’Ajuntament de Palamós. Guia en format quadrat, imprès amb tintes ecològiques i paper reciclat.

Categories
Gràfic