ShERLOcK

Projecte d’investigació

Disseny de logotip per al projecte ShERLOcK per al desenvolupament d’una metodologia per a la gestió resilient en els sistemes de tractament d’aigua potable. De la investigació aplicada a la validació a escala real. Aquesta proposta de projecte #ShERLOcK ha rebut el recolzament dels revisors per a ser fundada per l’Agència Estatal d’Investigació @AgEInves.

Categories
Gràfic