PACKAGING

SMART CASE FOR EPINEPHRINE

Disseny de packaging per a l’smart case d’adrenalina que es poden connectar a través de Bluetooth a una aplicació mòbil i funcionar de forma autònoma.

L’smart case ha sigut dissenyat per NEODI. El projecte va ser encarregat per Adan Medical Innovation.

Categories
Gràfic