Kit Digital

Què és el Kit Digital?

El Kit Digital és un programa d’ajudes del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital per finançar la transformació digital de les PIMES espanyoles. Està dotat de 3.067 milions d’euros i el finança la Unió Europea amb els fons Next Generation EU, que s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de PIMES 2021-2025.

 

 

Les solucions de digitalització que oferim i que s’emmarquen dins d’aquestes ajudes

 • Lloc web
  Ideació, maquetació, programació, i posicionament web. Fins a 2000 €
 • Comerç electrònic
  Ideació, maquetació, programació, posicionament web i passarel·la de pagament en línia. Fins a 2000 €
 • Gestió de xarxes socials
  Ideació i disseny de les publicacions. Gestió i dinamització de les xarxes periòdicament. Fins a 2500 €

 

Pots acollir-te a aquestes ajudes?

T’hi pots acollir si ets una petita empresa o treballador autònom, independentment del teu sector o tipus de negoci. Et pots acollir a una solució, a dues, o a totes tres.

 

Com es calcula la dotació econòmica?

L’ajuda es calcularà d’acord amb la mida de l’empresa:

 • Empreses d’entre 10 i 50 treballadors: 12000 €
 • Empreses d’entre 3 i 10 treballadors: 6000 €
 • Empreses de menys de 3 treballadors: 2000 €

 

Quins requisits complim per ser considerats empresa digitalitzadora?

 • Tenim una facturació acumulada de més 100.000 € en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud d’adhesió; o de 50.000 € en l’any anterior, en projectes similars als que es desenvolupen en qualsevol de les categories de solucions digitals.
 • Estem al corrent de les nostres obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No tenim la consideració d’empresa en crisis.
 • Tenim el domicili fiscal i el centre principal de prestació d’activitats dins la Unió Europea.
 • Disposem en el moment de la sol·licitud d’una pàgina web (aquesta mateixa) dedicada al Programa Kit Digital que conté les diverses solucions que oferim.

 

Quins requisits han de complir les empreses per acollir-s’hi?

Els requisits oficials que has de complir com a empresari figuren a la disposició núm. 21873 del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 30 de desembre.
La teva empresa haurà de complir els requisits següents:

 • Ser petita empresa, microempresa o persona en situació d’autoocupació de conformitat amb les definicions de l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.
 • No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa l’article 2.18 del reglament esmentat.
 • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No estar sotmès a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 • No superar el límit d’ajuts de minimis.
 • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pyme.

 

la marmota et gestiona la sol·licitud per adherir-te al programa

Contacta al 646 586 586 o a